Dafabet Casino

HỌC VIỆN CASINO VIỆT NAM

Quy tắc chơi Baccarat trực tuyến

Sau khi người chơi quyết định tham gia và các bàn baccarat trực tuyến được lấp đầy, trò chơi với các lá bài sẽ được bắt đầu. Người chơi (Player) và nhà cái (Banker) được chia hai lá bài mỗi cửa và kết quả của những lá bài này sẽ quyết định vế việc chia những lá bài tiếp theo hay không.

Giá trị của những lá bài khá đơn giản, bởi những lá bài có số từ hai đến chín thì giữ nguyên giá trị. Lá 10 được xem là 0 và điều đó cũng được áp dụng cho những lá Jack (J), Queen (Q) và King (K). Các lá Ace có giá trị là 1. Cách tính điểm cho cả Player và Banker, 9 điểm là cao nhất, bởi vì nếu tổng giá trị của các lá bài là mười lăm, thì chúng ta sẽ trừ đi 10 điểm và có kết quả là 5 điểm.

Trong các quy tắc baccarat, có hai kết quả có thể nhận được, đó là 8 và 9 điểm. Nếu một trong hai hoặc cả hai tay bài tự nhiên, thì trò chơi sẽ dừng ngay lập tức, nhưng kết quả sẽ xác định xem có lợi nhuận cho banker hoặc player, hoặc tie, với chín lớn hơn tám trong trường hợp tay bài tự nhiên. Nếu không bên nào có tay bài tự nhiên, thì sẽ theo những quy tắc baccarat sau đây:

* Nếu player có 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 0 điểm, player sẽ được chia một lá bài thứ ba.

* Nếu Player có 6, 7, 8 hoặc 9 điểm thì Player sẽ không được chia bài.

* Nếu Banker có 0, 1 hoặc 2 điểm sẽ được chia lá bài thứ ba.

* Nếu Banker có 7, 8 hoặc 9 điểm thì sẽ đếm số điểm.

* Nếu Banker có 3-6 điểm, lá bài thứ ba cho Banker sẽ phụ thuộc vào giá trị của những lá bài mà Player có.

Các quy tắc baccarat trực tuyến cho thấy rằng thanh toán tối đa có thể thu được bằng cách đặt cược vào của Hòa (Tie). Trong trường hợp này, thanh toán sẽ là đặt 1 ăn 8. Điều này có thể xảy ra trung bình mỗi 10 ván và trong baccarat là khi rút thêm bài.

Trong baccarat trực tuyến, các lá bài được chia hoàn toàn ngẫu nhiên và do đó có thể nói về một trò chơi thực sự của cơ hội, kết quả sẽ luôn gây ngạc nhiên. Chúng tôi hy vọng với với khái quát về cách chơi baccarat này, bạn sẽ dễ dàng tìm hiểu và chơi tốt hơn với kết quả như bạn mong muốn.